Hebrew (Israel)English (United Kingdom)

תהליך ייבוא תרופות אישי

חברת "קרייזר מדיקל בע"מ" הינה חברה המספקת את השירות הייחודי של ייבוא אישי של תרופות, כפי שמתיר החוק הישראלי במסגרת תקנה 29ג' לפקודת הרוקחים.
תקנה זו מכירה בזכותו של כל תושב ישראל לקבל כל טיפול תרופתי, אף אם התרופה טרם נרשמה בישראל,  או שרישומה פג. החוק מגביל את היות התרופה מאושרת לשיווק במדינה מערבית כלשהי, או ביפן. על פי תקנה 29ג', על יבואן התרופה להיות רוקח.
ייבוא תרופות על פי תקנה 29ג' מותנה במילוי טופס 29 על ידי רופא ישראלי כלשהו, בדרך כלל, אם כי הדבר איננו מחייב, על ידי הרופא ממליץ הטיפול.
חשוב לציין כי יבוא אישי של תרופות מוגבל למצבים בהם התרופה לא קיימת בישראל ושאין תחליף מקומי מתאים.
 
תיאור התהליך
התהליך של ייבוא אישי של תרופות מבוצע לפי השלבים הבאים:
1.      מילוי טופס 29 ע"י רופא ישראלי.
2.      העברת הטופס החתום ל"קרייזר מדיקל בע"מ".
3.      קבלת אישור ייבוא ממשרד הבריאות(תהליך קצר ביותר המבוצע ע"י "קרייזר מדיקל בע"מ").
4.      קבלת הצעת מחיר לתרופה הנחוצהואישורה ע"י המטופל.
5.      ביצוע הייבוא ואספקת התרופה.
אספקת התרופה
תרופות מיובאות במשלוחים מיוחדי ומבוטחים.  על פי הדחיפות שבנחיצות התרופה, ניתן לבחור בין משלוח מהיר לבין משלוח רגיל. משלוחים מהירים מבוצעים באמצעות אחת מחברות הבלדרות הבינלאומית ומחירן גבוה יותר מאשר מחירי משלוחים רגילים. יש לציין כי תרופות המצריכות תנאי אחסון והובלה מבוקרים (כגון: קירור) יובלו רק במשלוח מהיר.
משך האספקה:
·         משלוח מהיר - תוך 10 ימי עבודה (בניכוי חגים בארץ או במדינת המוצא(
·         משלוח רגיל - תוך 21 ימי עבודה (בניכוי חגים בארץ או במדינת המוצא(
מחירים
הצעות המחיר אשר ימסרו ע"י חברת "קרייזר מדיקל בע"מ" הינן המחיר הסופי ללקוח והן כוללות עלויות נלוות - עלויות המשלוח הנבחר, עלויות השחרור ממכס ועלויות מע"מ כחוק.
לקבלת מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף, אנא מלא טופס בקשת מידע .
בנוסף, ניתן ליצור קשר עם הרוקח אילן קרייזר   בטלפון, פקס או בדו"אל.
נא לציין בפרטי הפנייה את הפרטים הבאים:
  • השם המדויק של התרופה
  • הכמות הנחוצה
  • מידת הדחיפות
  • פרטי יצירת קשר איתכם.
 

אנו מבטיחים לחזור אליכם באופן מיידי