Hebrew (Israel)English (United Kingdom)

נשים - בקרוב זריקה למניעת הריון

בימים האחרונים פורסם כי בקרוב תהיה זמינה זריקה למניעת הריון.

זוהי זריקה הניתנת אחת ל-3 חודשים והמכילה את הורמון הפרוגסטרון בלבד (ללא אסטרוגן).

היעילות של הזריקה גבוהה ביותר – יש הטוענים עד 100% - עם היתרון של פטור מנטילת גלולה יומית.

אך אליה וקוץ בה ועל כל אישה להיוועץ ברופא שלה אודות היתרונות לעומת החסרונות, הכוללות:

א.      היעדר מוחלט של דימום ווסתי (מחזור חודשי) לאחר מספר חודשים. רוב בציבור הרפואי איננו רואה בכך בעיה רפואית אך על כל אישה להחליט בעצמה אם הדבר חיובי מבחינתה.

ב.       תקופה ממושכת יותר של אי-כניסה להיריון – עד שנתיים –לאחר הפסקת הטיפול. על נשים המעוניינות בזריקה אך גם בהיריון בשנים הקרובות לקחת זאת בחשבון.

ג.        תיתכנה תופעות לוואי מסוימות (דימומים, גודש בשדיים..) אשר לא חולפות עם הזמן משום שהטיפול מתחדש מידי שלושה חודשים.

ד.       סכנה מוגברת להיחלשות העצם שהרי הזריקה איננה מכילה אסטרוגן. נשים בעלות היסטוריה משפחתית של אוסטיאופורוזיס צריכה לשוחח על כך עם הרופא שלהן.

הזריקה עדיין איננה זמינה לשימוש אך הרגישי חופשית לפנות אלינו בשאלות או על מנת שניידע אותך כאשר התרופה מגיעה לשוק.